Εγγραφές


Για την εγγραφή σας στην Επιστημονική Εκδήλωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως στα απαραίτητα κενά το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 31/ 08/ 2019 μετά 31/ 08/ 2019 & on site
Μέλη Ε.Ε.Ε.Π 70 € 90 €
Μη Μέλη Ε.Ε.Ε.Π. 100 € 120 €
Ειδικευόμενοι & Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας 50 € 50 €
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν

Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με φπα

Η εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:


  • Πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο
  • Παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος
  • Τσάντα με το συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την Εγγραφή είναι η συμπλήρωση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και η αποστολή του στο Γραφείο Υποστήριξης του Συνεδρίου, Congress World με τον τρόπο που προτιμάτε

  1. ΜΕ EMAIL

    Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, να το συμπληρώσετε, να το αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση at@congressworld.gr Ληψη Αρχειου
  2. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

    Μπορείτε να συμπληρώσετε διαδικτυακά το ακόλουθο ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέσω της παρούσας ιστοσελίδας πατώντας ΥΠΟΒΟΛΗ στο τέλος

Επιβεβαίωση Εγγραφής


Για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας, πρέπει επίσης να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό (υπολογίζοντας και το φ.π.α.) το οποίο προσδιορίζεται από τον πίνακα ανάλογα με την ειδικότητά σας στον ακόλουθο Αριθμό Λογαριασμού:


Δικαιούχος: Congress World Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός/ Bank Account No: 00260237820201010881
IBAN: GR5302602370000820201010881
SWIFT CODE:ERBKGRAA

Παράκληση όπως αποσταλεί το Αποδεικτικό Κατάθεσης είτε στους αριθμούς φαξ 210 72 10 051 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση at@congressworld.gr

Για την οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε αναφορικά με τις Εγγραφή σας , παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στους αριθμούς 210 72 10 001, 210 72 10 052 (εσωτερικό 221, Υπεύθυνη εγγραφών Αγγελική Θεολόγου) ή ηλεκτρονικά στο at@congressworld.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
έως 31/08/2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
έως 30/09/2019

Εγγραφή Υποβολή Εργασίας